Rugājos 4. maijā atklāta atmiņu grāmata “Mirkļu puteņos” (0)

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme - šī deklarācija 28 gadus atpakaļ atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Rugājos, svinot valsts svētkus, atklāta skolotājas, dzejnieces un prozaiķes Margaritas Stradiņas grāmata, kas ir gan nozīmīgs novadpētniecisks dokuments, gan atmiņu stāsts, kas vēlreiz atgādina par savas valsts esamības nozīmi.

Iesaistes kods

Visi raidījumi

Citi jaunākie video